Rubriky
Články

Nejdřív je trénink a pak samostatnost lidí se zdravotním znevýhodněním

Ústečtí mohou nově využívat služby Centra sociální rehabilitace. Rozhovor s ředitelem zakládající neziskové organizace Sociální agentury Jaromírem Lickem, která se již 20 let zaměřuje na zlepšení života osob se zdravotním handicapem v Ústí nad Labem a v Teplicích.  Na podzim roku 2021 organizace otevřela svoji další pobočku s názvem Centrum sociální rehabilitace (CSR) v Ústí nad Labem. Více nám tento projekt přiblíží ředitel organizace Jaromír Licek.

Čím je specifický či unikátní tento projekt?

Projekt je unikátní především z hlediska nabídky poskytovaných služeb a systémem prostupnosti ambulantní sociální služby sociální rehabilitace a různých forem pracovní rehabilitace. Význam a výjimečnost celého projektu podtrhuje i architektonické řešení nebytového prostoru včetně bezbariérovosti.      

Proč jste se rozhodl pro otevření takového prostoru, jaká situace ve společnosti byla impulsem?

Trendem posledních let je profilace a specializace nabízených služeb pro občany se zdravotním znevýhodněním. Doba, kdy „všichni dělali všechno“ už naštěstí skončila a přednost dostávají projekty s vysokou přidanou hodnotou, tj. poskytovat špičkovou službu s návazností na další články v systému. Důležitým aspektem je také ovlivňování života komunity v místě poskytované sociální služby.           

Pro koho je CSR určeno?

Projekt je určen dospělým lidem se zdravotním znevýhodněním z celého ústeckého regionu, kteří mají zájem se učit novým věcem a chuť pracovat.

Jaké aktivity budou vaši klienti v CSR trénovat, čím jim bude tento prostor prospěšný?

Pro zájemce o služby jsou připravené nácvikové a tréninkové programy v oblastech sebeobsluhy, osobní hygieny, kontaktu se společenským prostředím nebo zvládání orientace v systému pomoci. Důležitou součástí CSR jsou i programy v oblasti pracovní rehabilitace, které klientovi umožní snadnější návrat na trh práce.    

Co je tedy vaším cílem?

Nabídnout klientům takový systém podpory, který by jim usnadnil fungování ve svém osobním životě a zlepšil jim vyhlídky na jejich pracovní uplatnění.  

CSR je otevřeno již 4 měsíce, jak velký zájem o využití těchto služeb jste zaznamenali?

Otevření CSR bylo v plánu dlouhodobě a nemohli jsme se tak úplně vyhnout otevření v nepříliš ideální situaci probíhající pandemie Covid-19. I tak ale služby CSR v určité formě využily již více než čtyři desítky klientů a neustále vítáme nové zájemce. 

Jaké schopnosti či dovednosti si vaši klienti osvojí při využití některé z výše vyjmenovaných aktivit? V čem přesně jim vaše podpora pomůže?

Díky vybavené tréninkové kuchyni, koupelně a místnosti na praní jsme schopni podpořit naše klienty v získání nebo udržení většiny dovedností spojených s vařením, osobní hygienou, vypráním si či žehlením. Dlouhodobě se také věnujeme podpoře při hledání zaměstnání, kam spadá například nácvik hledání práce na internetu, práce s PC a e-mailem, podpora při sepsání životopisu či nácvik přijímacího řízení. Věnujeme se také například nácviku komunikace ve chvíli, kdy člověk svou přirozenou schopnost komunikovat – třeba kvůli prodělané CMP nebo úzkostnému stavu – ztrácí. Možnosti podpory jsou tak velmi rozmanité a vždy záleží na individuálních potřebách daného člověka. Cílem podpory pak bývá udržení si či získání samostatnosti, kvalitnější život či nástup do zaměstnání.  

Proč vnímáte potřebu se zaměřit právě na podporu udržení či získání určité dovednosti u lidí se zdravotním znevýhodněním?

Lidé se zdravotním znevýhodněním jsou důležitou a početnou součástí naší společnosti. Naše zkušenost je taková, že i zdánlivě nepatrná dovednost, kterou člověk získá nebo o ní alespoň nepřijde, může mít zásadní vliv na jeho schopnost fungovat mezi ostatními lidmi, být dle svého přání samostatný, pracovat a obecně vést plnohodnotný a důstojný život.

Jaké finanční zdroje pro projekt využíváte?

Investiční finanční prostředky jsme na CSR získali z programu IROP EU, část jsme poskytli z vlastních a sponzorských zdrojů. Provoz CSR bude v příštích letech hrazen i nadále z EU, dotačních zdrojů MPSV a Magistrátu ÚL.   

Jak se o CSR mohou zájemci dozvědět? Jaké platformy využíváte, abyste je oslovili?

Sociální agentura má webové stránky (www.socialniagentura.cz), na kterých jsme pracovali minulý rok, aby byly aktuální, přehledné a hlavně srozumitelné. Na stránkách lze dohledat více informací o našich službách a také kontakty na pracovníky. Dále máme založený profil na sociálních sítích Facebook, LinkedIn a Youtube. Naši pracovníci rozdávají letáčky při různých příležitostech a místech (jako jsou školy, lékaři, úřady atp.), s roznosem letáků nám také pomáhají dobrovolníci. O vzniku CSR také informujeme členy koordinačních skupin, na které docházejí zástupci naší organizace, aby i ostatní organizace, které pomáhají lidem se zdravotním znevýhodněním, věděly, že mohou své klienty na nás odkazovat.

Pokud by měl někdo zájem o tuto službu, co pro to musí udělat?

Zavolat, napsat a osobně dorazit do sídla naší organizace, kde se zájemce ujme sociální pracovnice odborného sociálního poradenství, která zmapuje jeho potřeby a požadavky a následně ho zaregistruje do interního systému podpory.

Jsou i další aktivity, které vaše organizace poskytuje?

Kromě ambulantních sociálních služeb a pracovní rehabilitace se věnujeme problematice vzdělávání dospělých, podpoře firemních subjektů formou vzdělávání a benefitního systému pro zaměstnance, zaměřeného na řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo oblasti dobrovolnictví a odborných praxí.   

Sociální agentura je součástí iniciativy Posilujeme Česko. www.socialniagentura.cz