Úvod

Staňte se součástí 
POSILUJEME ČESKO

Kdo jsme | výzva

Posilujeme Česko je celorepubliková iniciativa na podporu neziskových organizací a jejich příznivců. 

„Jsme lidé z dobročinných organizací, umíme pružně a efektivně řešit společenské problémy:

  • Chceme, aby veřejnost měla objektivní informace o tom, co děláme.
  • Chceme, aby náš hlas byl slyšet a byl respektován. 
  • Chceme, aby přibývalo lidí, kteří posilují Česko.

Jsme strážci demokracie, solidarity a rovnosti. Věříme, že občanská společnost je natolik vyspělá, nakolik si váží práce svých neziskových organizací.”

Iniciativa Posilujeme Česko je součástí Evropského občanského fóra (ECF). Zapojené organizace naplňují Cíle udržitelného rozvoje (OSN).

Posilujeme Česko Společně

Přehrát video

Stojíme za lidmi Z neziskovek.
Postavte se za ně s námi!

#SPOLECNE          

#POSILUJEMECESKO  

#SODVAHOU

Doporučujeme | Aktuálně

 

PŘÍBĚHY LIDÍ, KTEŘÍ POSILUJÍ ČESKO | všechny příběhy

Seznamte se s lidmi, kteří podporují neziskový sektor a šíří zájmy opomenutých skupin v naší společnosti. 

Previous
Next

Překážka je příležitost – úspěchy lidí, kteří mění svět kolem nás.

Pětina dětí v Ústeckém kraji dosáhne nejvyššího vzdělání na úrovni základní školy. Mezi takové děti patřil i Lukáš Pulko. Škola ho nikdy příliš nebavila. Ale běhat za míčem a střílet góly miloval až tak, že ve studiu nepokračoval a musel tak…

Současnou podobu rodiny si můžeme představit jakkoliv. Tu, kterou vytváří Anna Wünschová s Petrem Globočníkem s jejich dvěma dcerami, však vyvrací tradiční představy o stereotypu. Mediálně se s touto partnerskou dvojicí pojí zejména životní výzva týkající se stěhování do sociálně vyloučené lokality…

Rodiče na hendikepy svých dětí reagují různě. Nepřipouští si skutečnost, unikají k alkoholu, rozvádí se, vyčítají si je, obviňují lékaře nebo dokonce i své potomky. Jsou případy, kdy kvůli vrozeným vadám dochází k zanedbávání či týrání postiženého dítěte. Jiní rodiče chodí na…

Řada občansky aktivních uskupení se zrodila v krizi. LOVO SPOLU vzniklo, aby pomohla občanům a místním organizacím v době nouzového stavu. Tato nezávislá občanská iniciativa vznikla spojením předsedkyně spolku Rodinné a mateřské centrum Mozaika, Šárky Pravdové, a šéfa produkční společnosti Krejchee Production,…

kolik nás už je

90

neziskovek

87

jednotlivců

Jedeme v tom společně | signatáři

Platforma rozvoje NNO
Spiralis, z.s.
Spektrum rozvoje žen
Dobrovolnické centrum, z.s.
Awen Amenca, z.s.
Fórum dárců, z.s.
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.
Nadace rozvoje občanské společnosti
Síť pro rodinu, z.s.
EDUin - informační centrum o vzdělávání
Fokus Praha, z.ú.
Nadace Karla Janečka

Jsme součástí  European Civic Forum

 

Pod záštitou OSN

Naši signatáři naplňují 17 cílů údržitelného rozvoje