Jsme neziskovky.
Chceme, aby lidé věděli, co děláme.

Jsme lidé.
Chceme vědět, co neziskovky dělají.

 • #PosilujemeČesko

 • #NoDayWithoutUs

 • #Společně

Výzva pro neziskovky

Jsme neziskové organizace a řešíme společenské problémy. Přesto jsme oblíbeným terčem
populistů napříč Evropou. Nechceme tomu dále nečinně přihlížet a mlčet.  

 • Chceme, aby náš hlas byl slyšet.
 • Chceme, aby veřejnost měla objektivní informace o tom, co děláme.
 • Chceme mluvit o dopadech a významu své činnosti.

Jsme strážci demokracie, solidarity a rovnosti. Věříme, že občanská společnost je natolik vyspělá,
nakolik si váží práce svých neziskových organizací.

Posilujeme Česko Společně

Jste organizace ?
Připojte se k iniciativě Posilujeme Česko podpisem této výzvy

Jste jednotlivec ?
Připojte se k iniciativě Posilujeme Česko podpisem této výzvy

Posilujeme česko

O iniciativě

Posilujeme Česko je název celonárodní iniciativy na podporu neziskových organizací, zviditelnění jejich významu a přínosu pro celou naší společnost. Neziskové organizace plní roli strážců hodnot demokracie, solidarity, rovnosti a tolerance ve společnosti. Veřejnost si zaslouží být objektivně informována o tom, co dělají. Iniciativa Posilujeme Česko je součástí celoevropské #MEGA campaign (Make Europe Great for All), kterou pořádá Evropské občanské fórum. Záštitu poskytuje Informační centrum OSN v Praze.  
Povzbudit neziskovky, aby informovaly veřejnost o dopadech své práce Vyjádřit neziskovkám respekt za činnost, kterou pro společnost vykonávají Posílit důvěru veřejnosti v neziskové organizace.  
Na území ČR je registrováno více než 130 000 neziskových subjektů. V této sféře je zaměstnáno přes 107 tisíc lidí. Tisíce dobrovolníků odvede ročně práci za více než šest miliard korun bez nároku na honorář. A přesto důvěra v neziskové organizace v posledních letech prokazatelně klesá, veřejnost vnímá jejich práci jako samozřejmou a pod vlivem rétoriky populistů a dezinformací zaujímá dnes ve velké míře vůči neziskovým organizacím negativní postoj. Dokládají to alespoň data Českého statistického úřadu i mezinárodní průzkumy. Chceme poukázat na to, že všechny oblasti, ve kterých neziskové organizace působí, jsou pro naši demokratickou společnost stejně důležité. Práce organizací, které se zabývají obhajobou lidských práv, humanitární a rozvojovou pomocí, genderovou rovností jsou pro společnost stejně důležité jako například činnost skautských oddílů, sokolských jednot, hospiců či dobrovolných hasičů. Všichni společně POSILUJEME ČESKO.  

Pořadatelem akce je Spiralis a Platforma rozvoje NNO Tyto organizace zajišťují celkovou koordinaci, organizační a informační podporu neziskovým organizacím, komunikují s partnery, propojují jednotlivé akce, média a zajímavé osobnosti. Na myšlenkovém obsahu i samotném chodu iniciativy spolupracují významné a veřejně známé neziskové organizace, sítě a platformy sdružující neziskové organizace tematicky či mezioborově.    

 

Iniciativa Posilujeme Česko vznikla v červnu 2018 s cílem důstojně oslavit 70. výročí podpisu Deklarace lidských práv 10. prosince. Iniciativa chce dlouhodobě spoluvytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi neziskovými organizacemi a jejich veřejností. Chcete být součástí této iniciativy? Připojte se k výzvě a budete mít aktuální informace o připravovaných akcích.  
Tisková zpráva v příloze přináší tyto hlavní informace:
 • V pondělí 10. 12. 2018 uplyne  70 let od podpisu Deklarace Lidských práv
 • IniciativaPOSILUJEME ČESKO přichází s výzvou na podporu neziskového sektoru
 • Už více jak 200 000 lidí zhlédlo spotrežiséra Davida Síse s Jolanou Voldánovou:  Mimořádné zprávy – Posilujeme Česko
 • Debata k tématu je na sociálních sítích vášnivá.
Jak výzva iniciativy POSILUJEME ČESKO zní?
 • Máte oblíbené neziskovky?
 • Jak vám pomáhají?
 • Napište o tom na sociálních sítích a připojte hashtag #PosilujemeČesko,  #Společně a #NoDayWithoutUs.“ 
Výzva zve ke sdílení konkrétních příběhů a postojů k neziskovému sektoru. Její protagonisté zároveň vybízejí: „Oslavme tak společně práci neziskových organizací 10. prosince 2018, v den 70. výročí podpisu Deklarace lidských práv.“  Proč iniciativa POSILUJEME ČESKO vznikla a další podrobnosti uvádí přiložená tisková zpráva. Kontakt pro média: Miriam Vránová, tel.: +420 730 517 835, e-mail: vranovam@spiralis.cz, Web:www.posilujemecesko.cz, Facebook:www.facebook.com/posilujemecesko/ VÝZVA_PosilujemeČesko_TZ_181209_final  

Jedeme v tom společně

logo_osn
logo_mega